Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i higieny w pracy opiekunki sealed

 

 

Poniższe zalecenia są skierowane w szczególności do Pani/ Pana, zatrudnionych jako opiekunka/opiekun osób starszych w gospodarstwie domowym.

Maja one na celu nie tylko zachowanie własnego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim chronieni powinni być podopieczni zagrożeni infekcja!

Środki zapobiegawcze dotyczące bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania obowiązków poza gospodarstwem domowym

Proszę unikać wszelkich niepotrzebnych kontaktów podczas spędzania czasu wolnego, zrezygnowac z niekoniecznych zakupów i odwiedzin znajomych bądź przyjaciół.

Jeżeli załatwienia danej sprawy poza domem nie może wykonać inna osoba prosimy wówczas o przedsięwzięcie następujących kroków:

 

1. Ochrona blon sluzowych

Koronawirus dostaje się do organizmu człowieka poprzez błony śluzowe (usta, nos i oczy). Dlatego musza być one szczególnie chronione. Proszę w miarę możliwości zakładać maskę ochronna wychodząc z gospodarstwa domowego. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w chwili obecnej profesjonalne maski ochronne są trodno dostępne. Prosilibyśmy uszyć sobie taka maskę samemu lub poprosić o to kogoś ze znajomych. Wzory takich masek znajda Państwo w internecie. Szal lub chusta nałożona na nos i usta jest zawsze lepsza niż brak maski ochronnej. Noszenie okularów bądź okularów słonecznych może udaremnić dostanie się wirusa poprzez spojówki do oczu.

 

2. Higiena rak

Prosimy o zakładanie rękawiczek ochronnych opuszczając gospodarstwo domowe.

Noszenie rękawiczek ochronnych udaremnia również dotykania twarzy i co za tym idzie uniemożliwienie przedostania się wirusa znajdującego się na rekach do ust, nosa czy oczu. Jeśli nie dysponują Państwo rękawiczkami jednorazowymi: rękawiczki skórzane czy wełniane są zawsze lepsze niż brak jakichkolwiek rękawiczek!

 

3. Planowanie zajec i kontakty

Proszę planować załatwianie spraw w porach, o których możliwie mało osób przebywa w danym miejscu (np. w sklepie). Proszę zatrzymywać się przy innych osobach tylko tak dlugo,  jest to konieczne i zachowywać wówczas odstęp  dwóch metrów we wszystkich kierunkach.

 

4. Powrot do gospodarstwa domowego

Proszę zdjąć rękawiczki tak aby dłonie nie miały kontaktu z ich zewnętrznymi częściami. Rękawice jednorazowego użytku wyrzucamy do kosza na śmieci.

Zdejmujemy maskę ochronna i odkładamy w odpowiednie miejsce tak aby podopieczny/-a nie mógł/-a mieć z nią kontaktu.

Myjemy niezwłocznie ręce woda z mydłem przez 30 sekund  (np. zaspiewac wlazl kotek na plotek.. laughing)

 

Dopiero teraz zdejmujemy płaszcz lub kurtkę.

 

 

 

 

Dziekujemy za Wasza prace, poswiecenie i zaangazowanie!

Przeczekajmy spokojnie ten trudny czas.

Zyczymy Wam, Waszym rodzinom i  podopiecznym duzo spokoju i zdrowia!

 

 

 

Ważne informacje dotyczące Epidemii Koronawirusa

 

 

pragniemy dzisiaj przekazać Państwu informacje dotyczące rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-C znanego również, jako ,,Koronawirus’’. Niniejszy biuletyn zawiera praktyczne środki zachowawcze mające na celu ochronę Państwa i Pańskich członków rodziny przed infekcjami w codziennej opiece.

 

 

Definicja

SARS-CoV2 jest określeniem nowozidentyfikowanego, w styczniu 2020 roku, w chińskim mieście Wuhan, prowincji Hubei Koronawirusa. Wirus ten spowodował chorobę o nazwie COVID – 19 i jest katalizatorem Epidemii Koronawirusa 2019/2020, którą WHO sklasyfikowała, jako ,,krytyczne zdrowotne położenie o znaczeniu miedzynarodowym’’. W opinii publicznej wirus ten został nazwany (od rodziny tych wirusów), jako Koronawirus lub nielicznie (od choroby), jako Covid-19.

 

Drogi zakażenia

Koronawirus jest infekcją głownie przenoszoną drogą kropelkową z człowieka na człowieka. Kiedy wydzielina z nosa, obszaru gardła lub jamy ustnej osoby zainfekowanej przedostanie się do innej osoby, może wtedy dojść do zakażenia. Dowody naukowe mówią, że wirusy mogą przetrwać nawet parę dni na powierzchniach przedmiotów (włączniki światła, chusteczki itp.) i prowadzić do przenoszenia wirusa, o ile dojdzie do bezpośredniego kontaktu rąk, na którym znajduje się wirus z ustami, śluzówką nosa, bądź spojówką oka.

 

Grupa ryzyka oraz przebieg

Starsi i osłabieni ludzie są przez Koronawirusa szczególnie narażeni. Pozyskane z Chin dowody pokazują, że u osób powyżej 80 roku życia wystepuje najczęściej ciężki przebieg choroby. U osób młodych i zdrowych przebieg choroby z reguły jest mniej dramatyczny. Infekcja może występować bez specyficznych objawów chorobowych (przebiegać bezobjawowo). Mogą również pojawić się przypadki, w których przebieg będzie dawał symptomy od średnich do ciężkich oznak przeziębienia. Budzące niepokój stany chorobowe będą występować częściej u osób starszych i o obniżonym układzie immunologicznym z chorobami podstawowymi, jak chroniczne choroby układu oddechowego lub choroby nerek. Osoby żyjące w domu i pozostające pod opieką członków rodziny lub 24-godzinnej-opiekunki, mogą być możliwie nadal chronione, jeżeli wszyscy uczestnicy zachowają niezbędną etyczną higienę.

 

Symptomy

Najczęściej spotykane symptomy są podobne do grypy. Obie choroby objawiają się symptonami przeziębienia. Przy grypie pojawia się nagłe złe samopoczucie. Rober Koch-Instytut określił następujące objawy chorobowe dla grypy: ogólne osłabienie, gorączka, ból gardła, kaszel, bóle głowy i części ciała, katar oraz oblewające poty. Dotychczasowe przypadki pokazują, że nowy rodzaj Koronawirusa objawia się podobnymi symptomami, jak przy grypie. W najczęstszych przypadkach pojawia się gorączka, suchy kaszel i duszności. U niektórych chorych pojawiają się ból głowy i biegunka. Poza tym wirus SARS-CoV-2 może objawiać się poprzez szereg niespecyficznych symptomów.

 

Jak mogą się Państwo chronić przed Koronawirusem?

Podczas kaszlenia lub kichania proszę zachować możliwą odległość od innych – odwróćcie się Pańswo w inną stronę, proszę kichać lub kaszleć w zgięcie łokcia lub papierową chusteczkę, którą natychmiast proszę wyrzucić. Proszę unikać dotyku przy witaniu się z innymi oraz myjcie Państwo regularnie i dokładnie ręce, wodą z mydłem, minimalnie 30 sekund. Zaleca się również regularną dezynfekcję rąk oraz powierzchni użytkowych. Chcemy Państwa pilnie poinformować, że istnieją środki dezynfekujące, które mają napisane na etykietach, że są one w stanie zlikwidować ,, 99 procent wszystkich bakterii’’. To nie wystarcza w przypadku wirusów! Ochrona przed wirusami musi być wyraźnie opisana na opakowaniu! Przy dezynfekcji rąk powinni Państwo użyć minimalnie 3 ml środku dezynfekującego zawierającego alkohol i powinnien on zostać równomiernie rozprowadzony po powierzchni dłoni. Ważne jest, aby utrzymać środek dezynfekujący przez minimalnie 30 sekund na powierzchni rąk oraz pozwolić mu wyschnąc na powietrzu. Unikajcie Państwo dotykania twarzy – szczególnie błon śluzowych. Wyraźnie polecamy Państwu również regularne, częste i kilkuminutowe w ciągu dnia wietrzenie zamkniętych pomieszczeń. Unikajcie Państwo dużych zbiorowisk ludzkich, dużych imprez oraz w miarę możliwości ograniczcie Państwo korzystanie z komunikacji miejskiej. Poprzez noszenie maseczki ochronnej osoby chore zmniejszą rozpowszechnianie się wirusa. Instytut Roberta Kocha nie poleca noszenia osobom niezarażonym noszenia prewencyjnie maseczek ochronnych.

Pragniemy Państwa i Państwa członków rodziny szczególnie prosić o przestrzeganie wymienionych powyżej środków ochronnych.

 

Zachownie w przypadku podejrzenia infekcji

Mieliście Państwo kontakt z osobą zainfekowaną? Znajdowali się Panstwo w strefie ryzyka, gdzie znajdowało się więcej zarażonych? Pojawiły się u Państwa w następnych 14 dniach powyżej opisane symptomy?Prosimy zatem możliwie całkowicie ograniczyć kontakt z innymi osobami i pozostać w domu. Zanim udadzą się Państwo osobście do przychodni lekarskiej, prosimy skontaktować się z Państwa lekarzem domowym telefonicznie i omówić dalsze postępowanie. Alternatywnie mogą Państwo skontaktować się z lekarskim numerem alarmowym 116 117 i pod nim omówić następne kroki postępowania.

Jeżeli mieli Państwo kontakt z osobą zarażoną, skontaktujcie się Państwo możliwie najszybciej z właściwym Urzędem ds. Zadrowia (Gesundheitsamt).

 

Postępowanie w przypadku choroby

W przypadku choroby powinni Państwo zachować od 1 do 2 metrów odległości od innych ludzi oraz całkowicie ograniczyć fizyczny kontakt z innymi. W miarę możliwości osoby chore powinny przebywać w osobnym pomieszczeniu, używać osobnych szcztućców i reczników, i jeżeli to możliwe korzystać z osobnej toalety. W powyższej sytuacji obowiązuje opisana wyżej higiena-etyczna.

 

Czy istnieje podwyższone ryzyko dla opiekunki podczas jej pracy w domostwie pacjenta?

Opiekunka podczas pracy w domostwie pacjenta nie znajduje się w strefie podwyższonego ryzyka!

Z reguły liczba osób zaangażowanych w opiekę domową nie jest wielka. Jeżeli wszystkie osoby w nią zaangażowane przestrzegają wskazówek odnośnie postępowania i zachowania higieny, ryzyko infekcji staje się dużo niższe, niż w przypadku np. kasierki lub pracownika, który ma do czynienia w ciagu dnia z dużą liczbą klientów.

Jako opiekun/opiekunka nie dajcie się Państwo dezorientować. Przestrzeganie zasad zamieszczonych w powyższym biuletynie znacznie obniży ryzyko zainfekowania.

Przypadki infekcji o ciężkim zdowotnym przebiegu zdarzają się częściej u osób starszych, o obniżonym układzie immunologicznym, lub osobami z innymi obciążającymi, przewlekłymi chorobami.

Tak jak w przypadku innych chorób, wszystkie opiekunki przez nas polecone, obowiązuje pełne ubezpieczenie zdrowotne. Zapewniamy Państwa, że Niemcy dysponują najlepszą opieką i systemem medycznym na świecie. Podczas Państwa pobytu w Niemczech i w razie zainstniałej potrzeby najlepsza niemiecka opieka i system medyczny służą do Państwa dyspozycji.

 

Co obowiązuje opiekunki z zagranicy?

W przypadku, kiedy pojawi się podejrzenie o możliwej infekcji u opiekunki, obowiązują ją analogowo powyżej opisane procedury. Obojętnie, czy mamy do czynienia u opiekunki (z zagranicy) z podejrzeniem, czy z zachorowaniem, obowiązują ją takie same warunki, jak obywatela Republiki Federaknej Niemiec. Należy podjąc takie same działania, jak w przypadku obywatela Republiki Federaknej Niemiec, czyli poinformowanie Urzędu ds. Zdrowia  (https://tools.rki.de/plztool )  oraz standardowe obchodzenie się z chorym w ramach obowiązujących wytycznych. Opiekunka dysponuje niezbednym ubezpieczeniem zdrowotnym, które w razie potrzeby pokryje całkowite koszty opieki lekarskiej.